De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

 

Agenda

9th international Congres WFO
 07/10/2020 - 04/10/2020
  Yokohama, Japan
Peer review ORKA
 15/10/2020 - 15/10/2020
  Antwerpen
COS najaarsvergadering
 22/10/2020 - 22/10/2020
  Nazareth
Peer Review LORK
 03/12/2020 - 03/12/2020
  
IOMFCOT - orthognatisch symposium
  - 12/12/2020
  
Peer Review BORK - NIEUWE DATUM!!
 15/12/2020 - 15/12/2020
  Affligem
Peer Review WORK & OORK
 15/12/2020 - 15/12/2020
  Oostende
Dentex, 22ste editie
 08/05/2021 - 06/05/2021
  Tour & Taxis, Brussel